Sørg for at sikkerheden er på plads – husk altaneftersynet!

31 October 2022 Camilla Sørensen

editorial

Sikkerheden er altafgørende, når det kommer til altaner. Det er derfor vigtigt, at altaneftersynet bliver udført regelmæssigt, så du kan være sikker på, at altanen er i orden og ikke udsætter dig eller andre for fare.

I denne artikel gennemgår vi altaneftersynets betydning for din sikkerhed og hvordan du finder den bedste udbyder af altaneftersyn.

Hvad er et altaneftersyn?

Et altaneftersyn omfatter en gennemgang af altanens konstruktion, sikkerhedsforhold og vedligeholdelse. En fagmand vil undersøge altanen for skader eller slidte materialer, som kan have betydning for altanens stabilitet.

Hvis der identificeres problemer eller mangler, vil de blive noteret i et altaneftersynsrapport, så du nemmere kan tage stilling til eventuelle reparationer eller udskiftninger.

Det er en god idé at få foretaget altaneftersyn jævnligt, typisk hvert 5-10 år alt afhængig af altanens alder og materialer. Det kan også være en god idé at få foretaget et altaneftersyn, hvis der er sket ændringer i altanen eller byggeriet, fx ombygninger eller renoveringer.

Altaneftersyn

Hvorfor er altaneftersyn nødvendigt?

Altaner skal overholde gældende lovkrav for sikkerhed. Et altaneftersyn kan identificere problemer med altanens konstruktion eller materialer, som kan udgøre en fare for altanens brugere. Det er derfor en god idé at få foretaget altaneftersyn regelmæssigt, så du altid kan være sikker på altanens stabilitet og sikkerhed.

I tilfælde af ulykker eller skader på altanen, vil det kunne have betydning for eventuelle forsikringsmæssige og juridiske spørgsmål, hvis altaneftersynet har vist altanen at være i orden og forsvarlig stand.

Hvordan finder jeg en udbyder af altaneftersyn?

Det er altid en god idé at vælge en fagmand med erfaring inden for altanens materiale og konstruktion, så altanen bliver grundigt efterset. Du kan undersøge anbefalinger fra andre brugere eller boligforeninger, som tidligere har fået foretaget altaneftersyn.

Du kan også se på udbyderens certifikater og referencer for at sikre, at de har den nødvendige erfaring og viden. Det er altid en god idé at indhente flere tilbud fra forskellige udbydere for at finde den bedste pris.

Et altaneftersyn kan sikre altanens stabilitet og sikkerhed, samt give dig tryghed i din bolig. Sørg for jævnligt at få foretaget altaneftersyn, så du altid kan være sikker på altanens stand og brugbarhed.

More articles